Leerlingenraad

Vanaf de derde tot en met de zesde klas zijn twee kinderen verkozen voor de leerlingenraad. Die leerlingenraad komt één keer per trimester samen met de juf van de vijfde klas en de directie. Alle vragen en/of voorstellen vanuit heel de lagere school bespreken ze. Dat kan gaan over voetbalafspraken, de inrichting van de speelplaats, het lessenrooster… De lerarenvergadering neemt de beslissingen over de voorstellen en de kinderen van de leerlingenraad vertelt die aan alle kinderen.