Midzomerfeest

Rond 21 juni vieren we het feest dat ook wel Sint-Jansfeest heet, naar de feestdag van Johannes de Doper op 24 juni. Het is opnieuw een groot feest dat een hele dag duurt (en zelfs langer). Het begint met de midzomernachtwandeling van de zesde klas. ’s Ochtends bij zonsopgang (rond 3.30 uur), vertrekken de kinderen van de zesde klas met al wie mee wil de opkomende zon tegemoet. Enkele uren later staan ouders klaar met een ontbijt.

Het feest voor alle leerlingen begint met de rondgang door de rozentuin: vier spiralen (zinnebeelden van de vier seizoenen) rondom de meiboom.

De hele namiddag lang nemen alle kinderen (in groepen opgedeeld) deel aan meer dan 10 verschillende volksspelen. Daarin krijgt het paalklimmen een belangrijke plaats. De kinderen mogen om de beurt een poging wagen om de mast te beklimmen. We eindigen met een grote touwtrekwedstrijd. Als kers op de taart komt de vuursprong voor de zesde klas. Een sprong als teken voor ‘durven’ een volgende stap te zetten.