Schoolraad

De schoolraad verbindt al de verschillende raden. Leden van de schoolraad zijn verkozen onder de ouders en in het lerarencollege. Directie en raad van bestuur zijn er vertegenwoordigd. Vragen en/of bezorgdheden die leven bij de ouders kunnen via de oudervertegenwoordigers aangebracht en besproken worden in de schoolraad.

De schoolraad vergadert één keer om de zes weken.

Voorzitter: Hadewijch Devillé.

Leden: Greet Lenaerts, Wendy Hense, Raf Konings en Marjan Depestel (reserve).

Aanwezig vanuit directie en raad van bestuur: Martine Van Dijck en Chris Van den Bleeken.