Schoolreglement

Om ons specifieke opvoedingsproject te kunnen waarmaken en het dagelijkse schoolleven ordelijk en vruchtbaar te laten verlopen, zijn er duidelijke afspraken en structuren nodig. We kunnen niet alles gedetailleerd in een reglement vastleggen. Daarom beperken we ons hier tot de basisafspraken en –regels.

2017_Schoolreglement